Petak, 8 prosinca, 2023

Najamna trgovačko-stambena zgrada Stoger i Kolmer iz 1928. godine u Ilici

Najamna trgovačko-stambena zgrada Stoger i Kolmer nalazi se u Ilici na kućnom broju 13, a građena je 1926.-28. godine.

Autor osnove je arhitekt O. Prister, a radove je izvelo građevno poduzeće S. Cernjak i J. Neumann. Dvorišna zgrada, Ilica 13-1, prvotno je zamišljena kao trgovačka kuća prema predprojektu graditelja Wutte i Mihok, iz 1922. godine, na istoj čestici građena je 1928.-30. godine. Autor osnove je inženjer F. Kollibaš u birou Pollak i Bornstein, a građevinu je izveo graditelj Josip A. VIdoni.

Kuće Stoger i Kolmar topološka su varijacija modela trgovačko-stambene zgrade s poslovnim mezaninom razdvojene ulične i dvorišne gradnje, stilističkih obilježja građanske reprezentativnosti.

Slične objave