Prebendari i dominikanci kao vlasnici posjeda za vrijeme srednjovjekovnog Zagreba

U vrijeme srednjovjekovnog Zagreba brojni su posjedi u okolici samog grada, a i šire, uglavnom bili u posjedu Kaptola i biskupa, no...

Povijest grada Zagreba

Priče iz Zagreba

Fotografije // fotografijezagreba.hr