Kanonička kurija koja se nalazi na samom početku Ulice Kaptol

Na adresi Kaptol 1/Pod zidom 11 nalazi se Kanonička kurija koja je zaštićeno kulturno dobro grada Zagreba. Slobodnostojeća ugaona jednokatna kurija tlocrtnog “L” oblika s poluskošenim krovom nastala je polovinom 18. stoljeća, pregradnjom starije zgrade s kraja 17. stoljeća djelomično sačuvanoj u strukturi podruma i prizemlja.

Barokna pročelja raščlanjena pilastrima i nekada rastvorenim arkadnim hodnikom cjelovito su sačuvana jednako kao i stubišni tornjić sa svodom ukrašenim štukaturama.

Slične objave