Srijeda, 31 svibnja, 2023

Cro Buzz klima – Divlji oprašivači Hrvatske i prilagodba klimatskim promjenama

U sklopu projekta Cro Buzz klima – Divlji oprašivači Hrvatske i prilagodba klimatskim promjenama, u parku Ribnjak postavljene su informativne ploče.

“Projekt Cro Buzz Klima provodi Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Projektna područja su Grad Zagreb, PP Žumberak-Samoborsko gorje, NP Risnjak, NP Plitvička jezera, područje ekološke mreže HR2001357 i Otok Krk. Projekt se financira ETS sredstavima dobivenim trgovanjem emisijskim jedinicama stakleničkih plinova. Procijenjena vrijednost projekta je oko 1,1 milijun kuna. Trajanje projekta je od 2021. do 2023. godine. Ciljevi su sakupiti prve sustavne podatke o divljim oprašivačima Hrvatske, testirati metodologiju praćenja, utvrditi utjecaj klimatskih i drugih ekoloških čimbenika na zajednice oprašivača i predložiti mjere povećanja klimatske otpornosti populacija oprašivača i ekosustava. Oprašivanje životinjama – prijenos peludi od jednog cvijeta do drugog – je proces o kojemu globalno ovisi oko 90% biljaka cvjetnjača (oko 308 tisuća vrsta) i 75% poljoprivrednih usjeva. Oprašivanje je ključan proces za razvoj sjemenke i ploda biljke, kao i za dugoročni opstanak biljaka i sigurnost hrane.” Navodi se na stranicama park-maksimir.hr

Cilj je ukazati na neke od glavnih prijetnji za oprašivače, a to su klimatske promjene koje dovode do gubitka staništa, te pesticidi, patogeni i invazivne vrste koje vrše pritisak na populacije oprašivača. Oprašivačima se može pomoći edukacijom o njihovoj ekologiji, rasprostranjenosti i o tome kako na njih utječu klimatske promjene i sami načini upravljanja zemljištem.

Više možete saznati na stranicama crobuz.mingor.hr

Fotografije: fotografijezagreba.hr

Slične objave