KlasikZgrada Matice hrvatske koja se nalazi na Trgu Josipa Jurja Strossmayera

Zgrada Matice hrvatske koja se nalazi na Trgu Josipa Jurja Strossmayera

Zgrada Matice hrvatske, smještena na Trgu Josipa Jurja Strossmayera 4, sagrađena je 1886-87. godine prema projektu Ferde Kondrata.

Krilo u Ulici Matice hrvatske, u širini je dvije prozorske osi, s dućanima u prizemlju i dvorišnim aneksom, a prigrađeno je 1921.-22. godine prema projektu Stjepana Uršića.

Prostorna struktura neorenesansne palače, s dva dvokraka stubišta, sačuvana je u potpunosti, jednako kao i vanjština iste.

Potkrovlje je adaptirano 1956. godine, a cijela palača ima kulturno-povijesnu, arhitektonsku i urbanističku vrijednost.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Naslovne teme