Stara gradska vijećnica koja se sastoji od tri građevine

Sklop “Stare gradske vijećnice” sastoji se od tri različite povijesne građevine. Srednjovjekovna, u 17. stoljeću pregrađena, gradska vijećnica na uglu Markovog trga, proširena je godine 1803. godine na susjednu palaču koja je do tada pripadala grofu Adamu Oršiću, a koju je između 1721. i 1726. godine sagradio banski namjesnik grof Ludovik Erdody.

Godine 1833. u tu palaču, na kojoj je tada nadograđen drugi kat, preseljen je gradski magistrat, a na uglu prema Markovom trgu 1834. godine sagrađena kazališna zgrada prema projektu Antuna Cragnolini-a (Stankovićevo kazalište).

Vijećnica je pregrađena 1879. godine prema projektu arhitekata Grahora i Kleina, te ponovno 1897., kada je prema projektu Aleksandra Seća sagrađeno novo, dvokatno, neorenesansno krilo prema Freudenreichovoj i gotovo u potpunosti pregrađena kazališna zgrada. Nekadašnju redutnu dvoranu od godine 1883. koristi Gradski magistrat.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Slične objave