Nedjelja, 25 veljače, 2024

Palača Vojkffy-Paravić u kojoj se nalazi Hrvatski institut za povijest

Na gornjogradskoj adresi Opatička 10 smjestila se palača Vojkffy-Paravić u kojoj se nalazi Hrvatski institut za povijest. Palaču je izgradio 1840. godine Aleksandar Brdarić, a od 1882. godine je sjedište Odjela za bogoštovlje i nastavu Zemaljske vlade.

Palača je dobila ime kraljevskom savjetniku Josipu Vojkoviću/Vojkffy i po njegovoj kćerki koja je nasljedila palaču – Ani Paravić.

Nakon što je imenovan odjelnim predstojnikom, Iso Kršnjavi ju je dao preurediti prema nacrtima Hermanna Bollea, koji je sačuvao osnovu palače i glavne elemente klasicističkog stila. Ideja Ise Kršnjavog je bila da se likovnim sredstvima izraze kultura antike, renesanse, humanizma i kršćanstva kao temelj prosvjetne politike 19. stoljeća.

Ispred same zgrade nalazi se željezna ograda izrađena u renesansnom stilu koja je iskovana u zagrebačkoj Obrtnoj školi, a sadržava grb Trojedne Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije.

Slične objave