Palača Prve hrvatske štedionice, smještena u čak tri ulice (Ilica 5, Margaretska 1-3 i Bogovićeva 6) sagrađena je 1898.-1899. godine prema projektu Josipa Vancaša.

Projektirana je tako da sa susjednom Eskomptom bankom u Ilici 3 (Fellner i Helmer 1898) čini oblikovnu cjelinu.

Palača na Ilici

Palača se sastoji od zgrade u Ilici 5 s prolazom i štedioničkim traktom, ugaone zgrade u Ilici i zgrade na Cvjetnom trgu.

Palača Prve hrvatske štedionice ima izrazite arhitektonske i urbanističke vrijednosti kao prva trgovačka galerija u Hrvatskoj.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Više o projektu Kulturna dobra možete saznati na stranici licegrada.hr/kulturna-dobra

Istražite Lice Grada: