Ugrađena stambena jednokrilna jednokatnica u današnjem je obliku nastala je pregradnjama kuće Josipa de Fona, sagrađene nakon požara 1731. godine. Cjelovito je sačuvan prostor kata pregrađen oko 1776. godine kada je vlasnikom kuće bio visoki časnik Nikola Fridrik Grlečić.

Dućani u prizemlju ukinuti su u adaptaciji provedenoj 1892. godine prema projektu K. Waidmanna.

Palača je naročitog povijesno-kulturnog značenja, visoke arhitektonske vrijednosti, a odlikuje se i cjelovitošću povijesnih detalja.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Više o projektu Kulturna dobra možete saznati na stranici licegrada.hr/kulturna-dobra

– Google oglasi –