Od vojarne i vojne bolnice do glazbenog učilišta: Povratak na sami kraj 19. stoljeća

Sklop nekadašnje vojarne i kasnije vojne bolnice u Vlaškoj sastoji se od tri krila; dvokatno ulično krilo – nekadašnja vojarna – građeno je 1833. godine prema projektu arhitekta Antona Stiedla novčanim sredstvima iz zaklade biskupa Maksimilijana Vrhovca, trokatno dvorišno krilo građeno je 1859. godine prema projektu nepoznatog arhitekta.

U sklopu prizemnog krila paralelnog sa spojnim krilom sačuvana je bolnička kapela: centralno koncipirana građevina pravokutnog tlocrta s kupolom na tamburu.

Razglednica s naslovnice putovala je davne 1899. godine!

Više o projektu Stare Razglednice Zagreba možete saznati na stranici licegrada.hr/starerazglednicezagreba

Slične objave