KlasikNajamna trgovačko-stambena zgrada Job, građena u periodu 1930.-32. godine, u Ilici

Najamna trgovačko-stambena zgrada Job, građena u periodu 1930.-32. godine, u Ilici

Najamna trgovačko-stambena zgrada Job, na adresi Ilica 17, građena je 1930.-32. godine prema osnovama arhitekata S. Hribara i I. Velikonje, a radove je izvelo građevinsko poduzeće Braća Kaučić i Gyiketta.

Kuća Job je tipološka varacija modela trgovačko-stambene zgrade s poslovnim mezaninom dvokrilne gradnje s centralnom jezgrom, stilističkih obilježja međuratng modernizma internacionalnog stila.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Naslovne teme