Arhitektonski elementi Crkve svetog Marka Evanđelista na Gornjem gradu

Trobrodna dvoranska crkva s troapsidalnim poligonalnim svetištem nastala je početkom 15. stoljeća pregradnjom romaničke crkve. Gradnja crkve i portala pripisana je majstorima iz obitelji Petra Parlera.

Crkva je regotizirana 1876-82. godine prema nacrtima Friedricha von Schmidta, a uz nadzor Hermanna Bolléa. Krovište je tada prekriveno glaziranim obojenim crijepom s dva grba: trojedine kraljevine i grada Zagreba.

Godine 1922. započela je obnova u kojoj su uklonjeni tragovi regotizacije u unutrašnjosti.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Slične objave