Upute za postupanje u slučaju potresa u Zagrebu

Ured za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba izdao je Upute za slučaj potresa u Zagrebu. Upute sadržavaju osnovne podatke o potresima, upute o ponašanju u slučaju potresa kao i postupke koji prethode evakuaciji. Sastavni dio uputa je i karta s prikazom evakuacijskih koridora kao i prihvatnih i evakuacijskih površina.

UPUTE ZA POSTUPANJE U SLUČAJU POTRESA

INFORMACIJE VEZANE UZ POTRESE

Slične objave