KlasikStara gradska vijećnica koja se sastoji od tri različite povijesne građevine

Stara gradska vijećnica koja se sastoji od tri različite povijesne građevine

Sklop “Stare gradske vijećnice” sastoji se od tri različite povijesne građevine. Srednjovjekovna, u 17. stoljeću pregrađena, gradska vijećnica na uglu Markovog trga, proširena je godine 1803. godine na susjednu palaču koja je do tada pripadala grofu Adamu Oršiću, a koju je između 1721. i 1726. godine sagradio banski namjesnik grof Ludovik Erdody.

Godine 1833. u tu palaču, na kojoj je tada nadograđen drugi kat, preseljen je gradski magistrat, a na uglu prema Markovom trgu 1834. godine sagrađena kazališna zgrada prema projektu Antuna Cragnolini-a (Stankovićevo kazalište).

Vijećnica je pregrađena 1879. godine prema projektu arhitekata Grahora i Kleina, te ponovno 1897., kada je prema projektu Aleksandra Seća sagrađeno novo, dvokatno, neorenesansno krilo prema Freudenreichovoj i gotovo u potpunosti pregrađena kazališna zgrada. Nekadašnju redutnu dvoranu od godine 1883. koristi Gradski magistrat.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Naslovne teme