Četvrtak, 30 studenoga, 2023

Poziv na prezentaciju projekta Putovima Frankopana u Arheološkom muzeju

Arheološki muzej u Zagrebu i Primorsko-goranska županija vas pozivaju na prezentaciju projekta Putovima Frankopana koja će se održati u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja na Trgu Nikole Šubića Zrinskog 19.

O snazi, slabostima, prilikama i prijetnjama koje prate ovaj projekt, investicijskim ulaganjima u objekte kulturne baštine, konzervatorskoj zaštiti, novim arhitektonskim rješenjima u pristupu obnovi objekta te o interpretaciji i promociji kulturne baštine govorit će:

  • Valerij Jurešić, pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije
  • dr. sc. Biserka Bilušić Dombović, pročelnica Konzervatorskog odjela u Rijeci
  • prof. Krešimir Rogina, arhitekt
  • Irena Grdinić, viša savjetnica za odnose s javnošću i programe EU u Primorsko-goranskoj županiji
  • Hicela Margan, savjetnica za kulturnu baštinu i programe EU u Primorsko-goranskoj županiji

Prezentacija će se održati 06. ožujka 2018. godine u 12 sati u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Slične objave