KlasikPalača Buratti kraj parka Zrinjevac dom je Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Palača Buratti kraj parka Zrinjevac dom je Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Park Zrinjevac je okružen prekrasnim palačama, a na sjevernom dijelu parka se nalazi možda i najdominantnija. Riječ je o palači Buratti u kojoj se danas nalazi Vrhovni sud Republike Hrvatske.

Palača Buratti je trokatna stambeno najamna palača tlocrtnog oblika “U”, koja je sagrađena 1876.-77. godine prema projektu tvrtke Grahor i Klein, a za dr. Ivana Burattija.

Ova građevina je najveća magnatska palača podignuta u Zagrebu druge polovice 19. stoljeća.

Zadnja adaptacija izvršena je 1998. godine, a cijela palača je od izrazitog kulturno-pvoijesnog značaja te graditeljsko-tipološke, arhitektonske i urbanističke vrijednosti.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Naslovne teme