Srijeda, 4 listopada, 2023

Natpis iz 1914. godine koji stoji na portalu glavnog ulaza u perivoj Maksimir

Glavni ulaz u najveći i najljepši zagrebački perivoj, Maksimir, pravi je povijesni i kulturni biser. Izvorni glavni ulaz (portal) u park Maksimir izgrađen je 1841. godine, a imao je dva kvadratična piliona između kojih je bio kolni ulaz u park.

Na portalu se nekada nalazio natpis Jurjevac, no portal je u dva navrata stradao – u velikom potresu 1880. godine i 1913. godine kada je u olujnom nevremenu veliki hrast pao na portal.

Nakon obnove, 1914. godine, natpis Jurjevac je zamijenjen stihovima Ivana Gundulića iz Dubravke:

Oj dubravo slavna ti si 
U uresu slobodnome 
Lijepa ti si mojim očima 
Draga ti si srcu mome. 
U veseloj ovoj sjeni 
Od česti svih tvojih grana 
Povesti je milo meni 
Do najdražih mojih dana. 

Slične objave