Najreprezentativnija povijesna palača u Zagrebu, danas dom Moderne galerije

Uglovna stambeno-najamna dvokatnica, na spoju Trga Josipa Jurja Strossmayera i Hebrangove ulice, sagrađena 1881.-1882. godine prema projektu bečkog arhitekta Otta Hoffera za baruna Ljudevita Vranyzcanya Dobrinovića, magnata i mecenu. Ova palača se smatra najreprezentativnijom povijesnom palačom u Zagrebu.

Radove je izveo zagrebački arhitekt Ferdo Konrat. Od 1934. godine, a s prekidima od 1946. godine, u palači se nalazi Moderna galerija. Adaptacija prostora galerije provedena je 1951. godine prema projektu Ive Župana.

Slične objave