Petak, 8 prosinca, 2023

Na kojem dijelu Medvednice se nalazi mala neogotička kapelica Sv. Jakoba?

Na 864. metru Medvednice nalazi se neogotička kapelica Sv. Jakoba koja je nekada pripadala Šestinama. Danas se o njoj brine ksaverska župa. U pisanim izvorima, kapelica Sv. Jakoba se spominje 1746. godine kao drvena kapelica manjih dimenzija, a vjerojatno su ju gradili rudari iz obližnjeg rudnika Zrinski.

Kapelica Sv. Jakoba se nalazi na 864. metru nadmorske visine, na Velikom Plazuru.

Slične objave