Mjesto gdje možete pogledati zadnje fotografije naše baze zagrebačkih fotografija

Kada je 16. srpnja 2013. godine napravljena Facebook stranica Lice Grada, u glavi smo imali samo jedno – fotografije grada Zagreba. I danas, nekoliko godina kasnije, fotografije su temelj cijele platforme Lice Grada.

Danas se na portalu licegrada.media nalazi sustav Zbirka_LG, baza od nekoliko desetaka tisuća različitih zagrebačkih fotografija. Od zagrebačkih vizura i ilustracija, do života sa zagrebačkih ulica, događanja u gradu i fotoreportaža…

Osim pretrage fotografija po ključnim riječima, na portalu licegrada.media možete vidjeti i sve zadnje fotografije koje su dodane u sustav Zbirka_LG – na licegrada.media/live.

Slične objave