Nedjelja, 24 rujna, 2023

Medvednica 1920-ih godina: Kadar s 1035 metara nadmorske visine

Danas se tek nekoliko metara nadmorske visine od kadra s naslovnice nalazi Radiotelevizijski toranj Sljeme, ili kako ga češće nazivamo TV toranj Sljeme. On spada u jedan od najpoznatijih simbola grada Zagreba, a definitivno je najviši simbol. Nalazi se na gotovo samom vrhu Medvednice, točnije na 1031. metru nadmorske visine.

Svrha TV tornja Sljeme je pružanje usluge stanovnicima Zagreba i šire okolice, a u vlasništvu je OiV (Odašiljači i veze) i T-HT-a. OiV vrši usluge odašiljanja radija i televizije, a T-HT za komunikacijske usluge.

Radovi na izgradnji su započeli 1973. godine, a izgrađen je od armiranog betona i čelika. Službeni završetak radova, i samo puštanje u rad se dogodilo 1976. godine, na 50. godišnjicu radija i 20. godišnjicu televizije.

Visina s krovom iznosi 92 metra, dok je čelična antena visoka 77 metara, što iznosi 169 metara ukupne visine. Na 75. metru se malazi prostor za restoran koji je tek nakratko bio otvoren 1983. godine.

Razglednica prikazuje kadar na 1035. metru nadmorske visine na Medvednici, 1920-ih godina.

Više o projektu Stare Razglednice Zagreba možete saznati na stranici licegrada.hr/starerazglednicezagreba

Slične objave