Srijeda, 29 studenoga, 2023

Kulturna dobra grada Zagreba – Ambiciozni projekt dva portala iste kuće

Jedna od prvih ideja prilikom kreiranja brenda Lice Grada, sada već davne 2013. godine, bila je dati prednost fotografijama. U 9 godina postojanja, baza fotografija (danas u sklopu servisa fotografijezagreba.hr, a do 2021. godine na licegrada.media) narasla je za preko 73.000 zagrebačkih fotografija, što ju čini unikatnim proizvodom na medijskoj sceni grada Zagreba.

U tim je godinama bilo nekoliko zanimljivih fotografskih projekata, danas ih je nekoliko aktivno, a jedan od njih je i projekt o kojemu upravo čitate – projekt Kulturna dobra grada Zagreba.

Riječ je o projektu koji ima jednostavnu misiju, a ona glasi:

Misija projekta Kulturna dobra grada Zagreba je dokumentirati važne elemente povijesti grada i tako grad Zagreb ostaviti u nasljeđe budućim generacijama. Misija projekta je učiniti grad Zagreb vječnim.

Portali sudionici

Kulturna dobra grada Zagreba je zajednički projekt portala Lice Grada i servisa Fotografije Zagreba, a obuhvaća dokumentiranje nepokretnih pojedinačnih kulturnih dobara grada Zagreba. Projekt je aktivan od 2018. godine, a isti 2022. godine proživljava novi početak.

Uloga portala/servisa Fotografije Zagreba je dokumentirati projekt fotografijama, dok se na portalu Lice Grada pišu kratki tekstovi o pojedinim kulturnim dobrima. Sve fotografije koje se nalaze u sklopu projekta dio su velike baze fotografija servisa Fotografije Zagreba koja se na istim tim stranicama može pretraživati.

Vizual projekta

Vizual projekta Kulturna dobra sadrži četiri kvadrata: prvi je žute boje koji sadrži ilustraciju kuće Mlinarić koja je teško oštećena, a kasnije i srušena, nakon potresa 2020. godine, a žuta boja, osim što označava boju kuće Mlinarić, ima simbolično značenje – označava nadu/pozitivu. Drugi i treći kvadrat označavaju boje sudionike projekta: boja breskve je jedna od boja portala/servisa Fotografije Zagreba, dok plava boja označava portal Lice Grada. Zadnje polje sadrži ilustraciju grba grada Zagreba, a crvena boja predstavlja boju koja je nekada bila boja zagrebačkog grba.

Ukratko o pojmu kulturno dobro:

„Kulturno dobro je svako dobro od državnog interesa koje uživa osobnu državnu zaštitu. U širem smislu, kulturno dobro je kulturna baština koja pripada nekoj skupini ili društvu, tj. „nešto što ima i bit će očuvano kao kulturna vrijednost“. Kulturno dobro uključuje nepokretne ili pokretne materijalne predmete kao što je svjetska baština UNESCO-a ili dobra u skladu s međunarodnim komitetom Modri štit, a može biti i nematerijalna kulturna baština. Koncept „baštine” (francuski heritage za „nasljeđe”) je krajem 18. stoljeća prvi uporabio Henri-Baptiste Grégoire, biskup Bloisa.

Prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Republike Hrvatske, kulturna dobra i sva preventivno zaštićena dobra su nacionalno blago, a mogu biti: pokretne i nepokretne stvari od umjetničkoga, povijesnoga, paleonotološkoga, arheološkog i znanstvenog značenja, arheološka nalazišta i arheološke zone, krajolici i njihovi dijelovi koji svjedoče o čovjekovoj prisutnosti u prostoru, a imaju umjetničku, povijesnu i antropološku vrijednost, nematerijalni oblici i pojave čovjekova duhovnog stvaralaštva u prošlosti kao i dokumentacija i bibliografska baština i zgrade, odnosno prostori u kojima se trajno čuvaju ili izlažu kulturna dobra i dokumentacija o njima.“

Motivacija u današnja vremena

Iako je projekt nastao 2018. godine, 2020. godina je učinila svoje. Potres koji je pogodio grad Zagreb i okolicu 2020. godine potvrdio nam je ono što smo znali i prije – ništa ne traje vječno. Gledajući arhitekturu grada Zagreba, isti je doživio ogromnu štetu koja u nekim slučajevima nikada neće biti vraćena u prijašnje stanje.

Samo neki od primjera zagrebačke arhitekture koju nikada više nećemo vidjeti u izvornom izdanju su oštećeni vrhovi Zagrebačke katedrale, unutrašnjost Bazilike Presvetog Srca Isusovog u Palmotićevoj, uništeni vrhovi palače Kolmar na glavnom zagrebačkom trgu, kao i prepoznatljivo lice ovog projekta – kuće Mlinarić.

Zašto kuća Mlinarić?

Kuća Mlinarić je uvijek bila poznata kao prekrasno zdanje koje se nalazilo na spoju Jurjevske i Mlinarske ulice. Iako je i prije potresa bila u lošem stanju, oba potresa su ju dokrajčili zbog čega je morala biti srušena.

Upravo je zato kuća Mlinarić jedan od simbola projekta Kulturna dobra grada Zagreba.

Aktualno stanje projekta

Projekt trenutno (travanj 2022. godine) obuhvaća preko 370 fotografiranih kulturnih dobara s preko 2.300 fotografija istih tih objekata, što je više od 66% popisa koji se nalazi na službenim stranicama grada Zagreba – www1.zagreb.hr/galerijakd.nsf. Isti se taj popis koristi kao izvor za pisanje članaka navedenog projekta. Gledajući dosadašnji prosjek, broj novih dokumentiranih kulturnih dobara raste barem jednom mjesečno.

Fotografije možete pogledati u sklopu baze fotografija servisa Fotografije Zagreba, a članke na portalu Lice Grada.

Sve dodatne informacije o projektu možete saznati na stranici licegrada.hr/kulturnadobra

Slične objave