Kuća koju je kao rezidenciju koristio Ante Topić Mimara

Kuća Arko, poluugrađena jednokatnica s djelomično stambenim potkrovljem građena je 1938-40. godine kao obiteljska rezidencija za investitora dr. Vladimir i Pipa Arko prema projektu arhitekta Alfreda Albinija.

Krajem 1970-ih godina izvedena je adaptacija za rezidenciju kolekcionara Ante Topića Mimare.

Kuća Arko uzorna je interpolacija moderne arhitekture u povijesnu gornjogradsku građevnu strukturu, u mjerilu te proporcijama i kompoziciji naglašenog respekta prema kontekstu.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Slične objave