Nedjelja, 10 prosinca, 2023

Kuća Hubman pripada najstarijem tipu građanske stambene kuće na Gornjem gradu

Poluugrađena stambena prizemnica s poluskošenim krovištem, zabatnim pročeljem orijentirana na ulicu, spominje se na ovoj lokaciji kao zidanica 1752. godine.

Prije toga je kuća dva puta stradala u požaru 1706. i 1731. godine. Kuća je tijekom godina više puta pregrađivana. Južni dio je prenamijenjen u caffe bar.

Kuća, na adresi Vranicanijeva 6, pripada najstarijem tipu građanske stambene kuće na Gornjem gradu te je izrazite povijesne i graditeljsko-tipološke vrijednosti.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Slične objave