Kuća Gorjanović-Kramberger na spoju Ulice Vatroslava Lisinskog i Mesničke ulice

Ugrađena stambena uglovna jednokatnica, izduženog pravokutnog tlocrta, sagrađena je na uskoj i dubokoj parceli, karakterističnoj za srednjovjekovnu parcelaciju Gradeca. Kuća Gorjanović-Kramberger smještena je na spoju Ulice Vatroslava Lisinskog i Mesničke ulice.

Prvi kat nadograđen je 1894. godine, kada su u duhu kasnog historicizma preoblikovana pročelja prema projektu Martina Pilara, za tadašnjeg vlasnika dr. Dragutina Krambergera Gorjanovića. U jezgri današnje kuće sačuvana podrumljena jednokatnica, koja je od srednjeg vijeka pripadala prebendi sv. Križa župne Crkve sv. Marka. Sačuvana su renesansna oslikana pročelja prebendarske kurije.

Slične objave