Srijeda, 28 veljače, 2024

Koliko puta dnevno vozila Zagrebačkog električnog tramvaja prođu oko ekvatora?

Od godine 1891., kada su 5. rujna prvi put planirano i organizirano gradskim ulicama krenula tramvajska kola, pokretana jednom konjskom snagom, u dnevnik se Zagrebačkog električnog tramvaja upisalo mnogo događaja. Danas vozila ZET-a na dnevnoj bazi prevezu nešto manje od milijun korisnika.

Vozila ZET-a čak tri puta dnevno obiđu ekvator, a godišnje 109 puta prijeđu put do Mjeseca i natrag!

Slične objave