KlasikKoje je godine prvi put tramvaj s konjskom vučom prošao Frankopanskom ulicom?

Koje je godine prvi put tramvaj s konjskom vučom prošao Frankopanskom ulicom?

Frankopanska ulica je svoj današnji izgled dobila 1841. godine kada je biskup Juraj Haulik počeo s gradnjom samostana i crkve Družbe sestara milosrdnica prema nacrtima arhitekta Franje Schuchta.

Prvi tramvaj, i to onaj s konjskom vučom, njome je prošao davne 1891. godine.

Naslovne teme