Srijeda, 31 svibnja, 2023

Kip posvećen arheologu don Frani Buliću na Marulićevom trgu

Na južnoj livadi prekrasne zgrade Hrvatskog državnog arhiva na Marulićevom trgu, nalazi se spomenik posvećen hrvatskom katoličkom svećeniku, arheologu i povjesničaru – don Frani Buliću.

Ugledni hrvatski arheolog, povjesničar, konzervator starina i povjesničar umjetnosti, rođen je u Vranjcu kraj Splita, a studij teologije polazio je u Zadru.

Svojim arheološkim otkrićima dao je najveći doprinos upoznavanju ranokršćanske i starohrvatske povijesti na području Dalmacije. Vodio je arheološka iskapanja na mnogim dalmatinskim mjestima, posebno u Solinu.

Otkrio je baziliku u Manastirinama u kojoj su bili pokopani mučenici Venancije iz Valerijanova ili Aurelijanova doba te Dujam iz Dioklecijanova doba.

Zbog djelovanja za svog života, danas se na Marulićevom trgu nalazi kip posvećen don Frani Buliću kojeg je izradio Frano Kršinić 1935. godine

Slične objave