KlasikKakav je utjecaj Zlatna bula iz 1242. godine imala prema gradskoj vlasti...

Kakav je utjecaj Zlatna bula iz 1242. godine imala prema gradskoj vlasti tadašnjeg Gradeca

Zlatnom bulom je Zagreb dobio brojne povlastice, pa tako i povlastice plemića, čime se izjednačio kao gradska cjelina s plemićkom osobom – feudalcem, čime dobiva prava poput pripadnika plemićkog staleža. Zagreb se oslobodio banske, županijske i biskupske vlasti, te je postao kraljev štićenik – podređen direktno kraljevskoj kruni. Tada je ta podređenost bila usmjerena direktno predstojniku kraljevske komore taverniku, koji je tada u ime kralja vladao nad kraljevskim slobodnim gradovima, tako i Gradecom.

Gradski sudac se birao jednom godišnje po izboru građana, i to redovito 3. veljače, na dan gradskog patrona Sv. Blaža, u gradskoj vijećnici ili pak pred njom (na Markovom trgu) pod vedrim nebom. Istodobno s izborom gradskog suca, birali su se i prisežnici (iurati), kao i gradski zastupnici ili savjetnici (consiliarii). Prisežnici i gradski zastupnici su s gradonačelnikom činili gradsku upravu, tj. tijelo koje je u ime općine upravljalo gradom. Prisežnika je bilo osam, a zastupnika dvadeset (u izvanrednim slučajevima dvadeset i četiri).

Obveze i dužnosti gradske uprave, na čijem je čelu bo gradski sudac, bile su opsežne i raznolike, a prije svega, gradska se uprava brinula da se poštuju i čuvaju povlastice, posebno one koje je Gradec dobio izdavanjem Zlatne bule 1242. godine.

Gradska je uprava također i predlagala i donosila nove zakone, odredbe i statute, te se brinula za red, obranu grada i sigurnost svih građana. U popis obveza gradske uprave je ulazila i briga za odgoj mladeži i školstvo, briga za zdravlje i imovinsku sigurnost građana, kao i zaštitu građana od nepravednih i teških banskih i kraljevskih tereta i daća.

Gradska je uprava imala pravo nadzora i vlasti nad građanskom, kao i nad općinskom imovinom, te je nadzirala sve promjene vlasništva nad nekretninama, te ih zapisivala u gruntovne knjige i uvodila građane u posjed. Također, uprava je potvrđivala najamne i kupoprodajne ugovore, a svaka promjena bi joj se morala prijaviti.

Kada govorimo o posjedima, gradska uprava se brinula i za gradske posjede, te se borila za njih i parničila u slučaju potrebe za tim. U ime općine je sklapala ugovore i nagodbe, te je nastojala da se općinska imovina što bolje iskoristi.

Također, jedna od zadaća gradske uprave je bilo i razrezivanje poreza, ali su i budno pazili da sami nameti kralja, kao i državni porezi, ne budu preveliki teret za sam grad.

Gradska uprava je pazila i na obrt i trgovinu, te se posebno brinula da mjere i vage budu ispravni, a roba koja se prodaje bude zdrava i svježa.

U vremenu razvitka grada, jedna od važnih zadaća gradske uprave je bilo i primanje novih stanovnika, te podjela građanskog prava, ali je mogla i dopustiti iseljavanje iz grada.

Kriminalci i prijestupnici su protjerivani iz svoje sredine, daleko od gradskih zidina, neki na kraće ili dulje vrijeme, a neki čak i doživotno.

Kod nekih važnijih pitanja, poput obrane grada, gradske imovine, te uvođenja novih ili promjena aktualnih zakona i propisa, odluke su donosili svi građani. U tim bi se slučajevima tražilo mišljenje svih, te bi se tražilo odobrenje cijele zajednice, nakon čega bi se donosili konačni zaključci.

Naslovne teme