KlasikGornjogradska gimnazija sagrađena na mjestu napuštenog dominikanskog samostana

Gornjogradska gimnazija sagrađena na mjestu napuštenog dominikanskog samostana

Trokrilna, dvokatna gimnazijska zgrada građena je postupno na gradskom bedemu na mjestu napuštenog, srednjovjekovnog, dominikanskog samostana u kojem je 1607. godine otvorena isusovačka gimnazija.

Nova gimnazijska zgrada, građena iza požara 1645. godine, višekratno je pregrađivana i dograđivana u periodu 17. i 19. stoljeća.

Zgrada Gornjogradske gimnazije na Katarininom trgu 5 u Zagrebu, izrazitog je kulturno-povijesnog značaja te graditeljsko-tipološke, arhitektonske i urbanističke vrijednosti.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Naslovne teme