Utorak, 6 prosinca, 2022

Dvorišna kanonička kurija Lektorija koja se spominje još u 15. stoljeću

U dvorištu zgrade na adresi Kaptol 27 smjestila se ugrađena jednokatnica tlocrtnog “L” oblika. Kurija Lektorija sagrađena je u dnu dvorišta, a bila je kurija kanonika lektora – tzv. “lektorija”. Kurija se spominje krajem 15. stoljeća u vrijeme kanonika Petra de Mysolia.

Kasnorenesansno južno krilo kurije pregradio je i obnovio lektor Juraj Ratkaj 1650. godine, a u istočnom krilu 1673-1677. godine inkorporirana je kuća bilježnika. Južno krilo pregrađeno je 1859.-1861. godine prema projektu Franza Greuttera.

Slične objave