Slobodnostojeća četverokrilna dvokatnica organizirana oko trapezoidnog dvorišta nastala je nadogradnjom jednokatnice sagrađene 1822. godine prema projektu Bartola Felbingera.

Drugi kat nadograđen je 1878. godine prema projektu Janka Jambrišaka.

Pročelja su preoblikovana neorenesansno i raščlanjena širokim pilastrima, na prvome katu rustičnim, a na drugom katu glatkim. Prizemlje glavnog pročelja naknadno je preoblikovano i pregrađeno. Zgrada ima značajne arhitektonske i urbanističke vrijednosti.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Više o projektu Kulturna dobra možete saznati na stranici licegrada.hr/kulturna-dobra