KlasikCrkva za koju se kaže da je jedan od najljepših primjeraka barokne...

Crkva za koju se kaže da je jedan od najljepših primjeraka barokne arhitekture

Jednobrodna, samostanska crkva isusovačkog dvoranskog tipa sa širokim pravokutnim svetištem i po tri bočne kapele uz lađu, nadsvođena bačvastim svodom sa susvodnicama sagrađena je 1620-32. godine na mjestu dominikanske crkve iz 15. stoljeća.

Glavno pročelje pregrađeno je 1881. godine nakon potresa, prema projektu Hermanna Bolléa.

Po svojoj arhitektonskoj cjelovitosti, opremi i inventaru crkva sv. Katarine jedan je od najznačajnijih sakralnih spomenika razdoblja baroka u Hrvatskoj.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Naslovne teme