VijestiAktualnoArheološki muzej u Zagrebu suosnivač je Udruge Staza željeznog doba Podunavlja

Arheološki muzej u Zagrebu suosnivač je Udruge Staza željeznog doba Podunavlja

Arheološki muzej u Zagrebu jedan od osnivača novoosnovane neprofitne, stručne, znanstvene i kulturne „Udruge Staza željeznog doba Podunavlja“koja djeluje na području Republike Hrvatske, Republike Austrije, Mađarske i Republike Slovenije i ostalih država Podunavlja.

Spajajući postojeće izvore znanja te stvarajući čvrstu interdisciplinarnu međunarodnu mrežu institucija i stručnjaka iz Austrije, Hrvatske, Mađarske i Slovenije s područja arheologije, očuvanja kulturne baštine, turističkih djelatnika te lokalnih dionika, osnovana je Udruga Staza željeznog doba Podunavlja (Iron Age Danube Route Associaton). Zajednički cilj stručnjaka okupljenih u Udruzi, vođenih visokim standardima zaštite, istraživanja te predstavljanja arheološke baštine, jest povezivanje te promocija podunavske regije kao i nalazišta te muzeja u kojima se ona nalazi i čuva.

Staza željeznog doba Podunavlja (Iron Age Danube Route) bavi se jednim izuzetno krhkim, no vrlo atraktivnim i impozantnim pretpovijesnim arheološkim fenomenom, krajolicima željeznog doba. Karakterizirani monumentalnim strukturama, kao što su groblja pod tumulima, ravna groblja, visinska utvrđena naselja te oppide, kao i elementima koji ukazuju na složenu organizaciju prostora, krajolici željeznog doba pripadaju razdoblju između 9. i kraja 1. stoljeća pr. Kr. Usto, željezno doba je razdoblje obilježeno izvanrednim korpusom pokretne baštine, kao i nematerijalne baštine, koja se čuva u brojnim muzejima podunavske regije, uključujući najvažnije regionalne i nacionalne institucije.

Udruga Staza željeznog doba Podunavlja, također će služiti kao platforma u sklopu koje će, na ovaj način uspostavljeno partnerstvo, ovu vrijednu arheološku baštinu učiniti vidljivijom i dostupnijom, istovremeno stvarajući gospodarsku i kulturnu dodana vrijednost današnjim stanovnicima regije.

Kao jedna od vodećih arheoloških institucija u Hrvatskoj, Arheološki muzej u Zagrebu dijeli viziju udruženog partnerstva te je prepoznao važnost ciljeva Udruge. Kao jedan je od osnivača Udruge Staza željeznog doba Podunavlja (Iron Age Danube Route Associaton), Arheološki muzej u Zagrebu će svojim djelovanjem aktivno doprinositi njihovom ostvarenju.

Rad Udruge Staza željeznog doba Podunavlja moguće je pratiti na društvenim mrežama i mrežnoj stranici:

www.facebook.com/Iron-Age-Danube-Route-115262343567900/
www.instagram.com/ironagedanuberoute/
www.ironagedanuberoute.com  

Suosnivači Udruge Staza željeznog doba Podunavlja

Arheološki muzej u Zagrebu, Hrvatska

Archaeolingua Alapítvány, Mađarska

Centrar za prapovijesna istraživanja, Hrvatska

Općina Kaptol, Hrvatska

Narodni muzej Slovenije, Slovenija

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Universalmuseum Joanneum, Austrija

Magyar Nemzeti Múzeum, Mađarska

Zavod za varstvo kulturne dedinščine Slovenije, Slovenija

JU „Park prirode Papuk“, Hrvatska

Dolenjski muzej, Slovenija

Naslovne teme