Utorak, 21 svibnja, 2024

Tri značajne kuće smještene u ulici koja spaja Dolac i Perivoj biskupa Stjepana II

Simpatična ulica Opatovina spaja najpoznatiju gradsku tržnicu, Dolac, i Perivoj biskupa Stjepana II, a u njoj se nalaze i tri kuće koje pripadaju nepokretnim zaštićenim kulturnim dobrima grada Zagreba.

U nastavku pročitajte više o ove tri značajne kuće na Opatovini.

Kuća Miletić koja se odlikuje graditeljsko-tipološkom i urbanističkom kvalitetom

Stjepan Miletić, tadašnji vlasnik zidane uglovnice Opatovina 11/ Skalinska 4, dao je pregraditi dvorišna krila i dograditi sjeverno krilo zgrade prema projektu zagrebačkog graditelja Janka Jambrišaka. Kuća je i kasnijih godina doživljavala izmjene i pregradnje, a regulacijom Dolca nakon 1925. godine oslobođeno je južno pročelje.

Sačuvani svodovi u prizemlju i dvorišni trijem svjedoče o najranijoj fazi izgradnje objekta posljednje četvrtine 17. stoljeća. Kuća se odlikuje graditeljsko-tipološkom i urbanističkom kvalitetom.

Jednokatnica Dornik-Dutković na Opatovini sagrađena krajem 18. stoljeća

Jednokatnica tlocrtnog “L” oblika sa stražnjim krilom podignutim na kaptolskom obrambenom bedemu i uličnim krilom sa zabatnim pročeljem i poluskošenim krovom, sagrađena je krajem 18. stoljeća.

Uklesana godina 1782. bila je do nedavno vidljiva na kamenom, višestruko oštećenom dvorišnom portalu. Kuća je pripadala Baltazaru Dorniku, graveru pečatnjaka i kasnije Ivanu Dutkoviću, biskupskom bačvaru.

Jednokatnica na Opatovini koja nosi ime po jednom od vlasnika – pekaru Andriji Fuchsu

Jednokatnica tlocrtnog “L” oblika sa stražnjim krilom podignutim na kaptolskom obrambenom bedemu i uličnim krilom sa zabatnim pročeljem i mansardnim krovom s potkrovnim stanom, sagrađena je u 18. stoljeću.

Kuća je bila u vlasništvu stolara Josipa Hugopauera a kasnije pekara Andrije Fuchsa, te od 1862. godine Josipa Ferdinanda Devidea, koji je kuću pregradio prema nacrtima Janka Jambrišaka.

Slične objave