Tko je donio odluku o preseljenju Zagrebačkog velesajma na “livade preko Save”?

Zagrebački velesajam je najpoznatije mjesto u Zagrebu na kojem se održavaju razni događaji kroz godinu, a obično su to sajamske priredbe. Tvrtka Zagrebački velesajam je zapravo pravni sljedbenik Zagrebačkog zbora koji je Odlukom izvršnog odbora Gradskog Narodnog Odbora, 22. veljače 1946. godine, raspušten. Njegova je imovina dana na raspolaganje Gradskom Narodnom Odboru, a istovremeno je organiziran Zagrebački velesajam, koji je organizirao prvi poslijeratni sajam.

Jedan od najpoznatijih zagrebačkih gradonačelnika, Većeslav Holjevac, 1955. godine donosi odluku o preseljenju Zagrebačkog velesajma na novu lokaciju – na livade preko Save.

Slične objave