Spomenik “Strijeljanje talaca” Frane Kršinića posvećen žrtvama Drugog svjetskog rata

Spomenik strijeljanima, postavljen 1954. godine na južnom završetku Strossmayerovog trga, rad je kipara Frane Kršinića. Kompoziciju spomenika postavljenog na travnatu površinu čine bijeli kameni zid načinjen od pravilnih kamenih blokova, s niskom kamenom istakom kao bazom za brončanu reljefnu kompoziciju.

Dramatična skupina stradalnika pred kamenim zidom prikazana je kao isprepletena i zbijena grupa od sedam muškaraca i jedne žene. Prikaz je izveden u visokom reljefu, s gotovo samostalnim figurama. Ovaj je spomenik primjer angažirane umjetnosti, u duhu socrealizma. Prvi je spomenik žrtvama Drugog svjetskog rata u najužoj gradskoj jezgri.

Slične objave