Nedjelja, 24 rujna, 2023

Prebendarska kurija svete Doroteje na Novoj Vesi izgrađena 1775. godine

Slobodnostojeća jednokrilna prebendarska kurija altarije svete Doroteje sa zabatnim pročeljima i poluskošenim krovom sagrađena je 1775. godine za prebendara Stjepana Kletuša. Kurija je uvučena od linije ulice u dubinu parcele po čemu je njezin smještaj s predvrtom i ogradnim zidom prema ulici specifičan u odnosu na ostale novoveške kurije među kojima se ističe dimenzijama.

U jezgri kurije u širini tri prozorske osi inkorporirani su ostaci starije kurije zidane lomljenim kamenom.

Slične objave