Prebendarska kurija sv. Jakova koja predstavlja tradicionalnu gradnju na Novoj Vesi

Na Novoj Vesi smjestila se mala slobodnostojeća, a dijelom i drvena, prizemnica koja je sa zabatom okrenuta prema ulici. U službenom popisu zaštićenih kulturnih dobara grada Zagreba, ova mala kuća nosi naziv Prebendarska kurija sv. Jakova.

Prebendarska kurija sv. Jakova, smještena na adresi Nova Ves 22, predstavlja ostatak tradicionalne gradnje u ovoj ulici.

Slične objave