Utorak, 6 prosinca, 2022

Posljednja kuća koja se nalazila u nizu kuća od Jurišićeve do Kaptolskih vrata

Kuća u Bakačevoj 8 posljednja je sačuvana u nizu kuća koje su od Jurišićeve do Kaptolskih vrata zatvarale istočnu stranu Trga bana Josipa Jelačića. Nekada poluugrađena, danas je ostala izolirana prema jugu dok se sa sjeverne i istočne strane još uvijek tipološki veže na preostalu izgradnju insule stare Vlaške.

Današnja kuća rezultat je niza pregradnji, no prema masivnosti zidova, svodnim konstrukcijama te prostornoj organizaciji pripada 18.stoljeću – najstarijem očuvanom građevinskom sloju izgradnje podgrađa podno Kaptolskog zida.

Slične objave