Poluugrađenu, jednokatnu, trokrilnu palaču u Opatičkoj 8 sagradio je 1754. godine zagrebački graditelj Matija Leonhart za Ivana Bužana, predsjednika Banskog stola i podbana.

Palača je temeljito obnovljena i rekonstruirana 1941-43. godine prema projektu Brune Bauera za Maršalat – “Dvor Eugena Kvaternika”.

Ova palača s vrtom prema Radićevoj ulici čini jedinstvenu cjelinu, kulturno-povijesnog je značenja i izrazite graditeljsko-tipološke i arhitektonske vrijednosti.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Više o projektu Kulturna dobra možete saznati na stranici licegrada.hr/kulturna-dobra