Četvrtak, 30 studenoga, 2023

Palača Kulmer – dominantna palača na Katarininom trgu na Gornjem gradu

Jednokatni kompleks palače Kulmer, građen je u nekoliko etapa. Zapadni dio, tada u vlasništvu gradskog senatora i bilježnika B. Krajačića, datira između 1760. i 1776. godine.

Graditelj Johann Either 1797. godine produžio je zgradu do Ćirilometodske. Oko 1837. godine za grofovsku obitelj Kulmer krak prema istoku adaptiran je za stanovanje. A. Seć 1897. godine projektom istočnog i sjevernog krila, oblikuje jedinstvenu arhitektonsku cjelinu.

Palača Kulmer kulturno-povijesnog je značaja, graditeljsko-tipološke, arhitektonske i urbanističke vrijednosti.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Slične objave