Subota, 26 studenoga, 2022

Palača Jelačić u gornjogradskoj ulici koja nosi ime po Đuri Basaričeku

U Ulici Đure Basarička, na broju 29, nalazi se jednokatna i jednokrilna palača sagrađena 1784. godine za zagrebačkog ljekarnika Kristofora Baptistu, a kasnije prelazi u vlasništvo obitelji Jelačić, po kome i danas nosi ime.

Danas možemo vidjeti kako je kasnobarokno pročelje, iz 80-ih godina 18. stoljeća, u potpunosti sačuvano. Barokni je portal detaljiran u duhu baroknog klasicizma.

Nakon obnove, vidljivi su tragovi starijeg oslikanog pročelja iz prve polovice 18. stoljeća i stara numeracija.

Palača je obnovljena u drugoj polovici 19. stoljeća kada je izvedeno novo stubište i detalji obrade zidova u unutrašnjosti, te novi prozori s griljama.

Slične objave