Petak, 22 rujna, 2023

Najkvalitetnije sačuvano djelo graditelja Aleksandra Brdarića

Jednokatna uglovnica razvedenog tlocrta s dva ulična i dva dvorišna krila sagrađena je 1840. godine na gradskom bedemu uz srednjovjekovnu dvokatnu pravokutnu gradsku kulu, prema projektu zagrebačkog graditelja Aleksandra Brdarića za vlasnika zagrebačkog gradonačelnika Alojzija Frigana.

Na ogradi terase je kameni kip lava postavljen u vrijeme kada je vlasnikom palače bila obitelj Nugent.

Zgrada, kao najkvalitetnije sačuvano djelo u opusu graditelja A. Brdarića, reprezentira epohu bidermajera u Zagrebu.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Slične objave