Najamna trgovačko-stambena zgrada SPCO građena 1928.-1930. godine u Ilici

Na adresi Ilica 9/Sv. Preobraženja 2 nalazi se najamna trgovačko-stambena zgrada imena S.P.C.O. Zgrada je građena 1928.-1930. godine, a autori zaslužni za osnovu su arhitekti J. Denzler i S. Kliska, a radove je izvelo građevno poduzeće I. Grgić i drug.

Zgrada SPCO je tipološka varijacija modela trgovačko-stambene zgrade s poslovnim mezaninom zgusnute osnove na ugaonoj poziciji, stilističkih obilježja klasične tradicije i novog građenja, prema avangardnom oblikovnom govoru.

Slične objave