Drvena prebendarska kurija svetog Fabijana i Sebastijana na Novoj Vesi 12 pripada najstarijem sačuvanom sloju izgradnje Nove Vesi. Taj sloj izgradnje sačuvao je orijentaciju i smještaj kurije okomito na građevini pravac ulice, s orijentacijom zabatnog pročelja na ulicu, a uzdužnog pročelja prema dvorištu.

Točan datum izgradnje kurije nije poznat, ali sudeći prema konstruktivnim detaljima potječe iz 18. stoljeća. Kurija je prizemnica, pravokutnog tlocrta, s poluskošenim krovištem.

Više o projektu Kulturna dobra možete saznati na stranici licegrada.hr/kulturna-dobra

– Google oglasi –