KlasikKoje je drugo ime Vidikovca, najpoznatijeg simbola parka Maksimir?

Koje je drugo ime Vidikovca, najpoznatijeg simbola parka Maksimir?

Zasigurno najpoznatija arhitektura parka Maksimir je Vidikovac, na koji se pruža pogled sa samog glavnog ulaza u park. Izgrađen je u razdoblju od 1841. do 1843. godine prema projektu Franza Schuchta. 

Osim Vidikovca, ovaj objekt nosi i ime Kiosk.

Vidikovac je najistaknutiji objekt parka, središte iz kojeg se račvaju putevi.  S arhitektskog gledišta, to je stereometrijski dvokatni korpus visine 17 metara, kvadratičnog tlorisa u prozemlju okružen trijemom iznad kojeg je terasa. Drugi kat završava također terasom i tornjićem postavljenim uz rub sjeveroistočnog pročelja.

Naslovne teme