Srijeda, 4 listopada, 2023

Kip Josipa Jurja Strossmayera djelo je našeg poznatog kipara Ivana Meštrovića

Kip Josipa Jurja Strossmayera, djelo kipara Ivana Meštrovića, postavljen je 1926. godine na istoimenom trgu između Zrinjevca i Trga kralja Tomislava.

Na toj lokaciji se nalazi i HAZU (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti), a Strossmayer je smješten tamo u znak zahvale jer ju je baš on osnovao 1860. godine.

Osim sudjelovanja u osnivanju HAZU-a, Strossmayer je također bio i hrvatski biskup, teolog, političar, te pisac i mecena. Ukratko bi se moglo reći da je bio jedna od najznačajnijih hrvatskih ličnosti 19. stoljeća.

Slične objave