Ugrađena četvorokrilna jednokatnica s uličnim krilom sagrađenim 1796. godine za trgovca Matiju Muinića, jedina je sačuvana kasnobarokna zgrada u Ilici.

Od 1813. godine u zgradi je kavana sa svratištem koja od 1827. godine nosi današnji naziv “Lovački rog”-“Jägerhorn” – najstariji ugostiteljski lokal u Zagrebu s kontinuitetom.

Ljetno dvorište uređeno je 1958. godine prema projektu Hinka Bauera.

Dvorišna krila rekonstruirana su 1998. prema projektu arhitekta Ivana Piteše te je sagrađeno stubište prema Strossmayerovom šetalištu.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Više o projektu Kulturna dobra možete saznati na stranici licegrada.hr/kulturna-dobra