U kojem je razdoblju sagrađena kapelica sv. Jurja u Maksimiru?

Simpatična mala neogotička kapelica sv. Jurja nalazi se u Maksimir na mjestu gdje se prije nalazio Narodni hram. Iako nisu pronađeni izvorni arhitektonski nacrti, iz sačuvanih zapisa iščitava se da se nadbiskup Haulik za projekt i uređenje kapelice obratio tirolskoj radionici Glasmalerei-Ansalt.  A želja nadbiskupa Haulika je da u toj istoj kapelici bude pokopan.

Kapelica je izgrađena u razdoblju od 1862. do 1864. godine.

Osnova crkvice je u obliku križa s kratkim krilipa transepta i poligonalnim svetištem, zidovi su od opeke, a konstruktivni dijelovi od kamena. Pročelje s portalom na koji se nastavlja visok prozor sa šiljastim lukom završava preslicom. Druga dva prozora na pročelju su na krilima transepta. Krov je bio pokriven škriljavcem, a zidovi iznutra su bili obojani “kamenom mastju da se čini kao da je od kamena tesanca”. Na svodu, između rebara, naslikane su zlatne zvijezde na modroj podlozi. Ogradu oko kapelice čine šipke od lijevana željeza.

Slične objave